Le Monelline

Transport Gratuit! Pentru livrari comanda minima este de 60 LEI in Timisoara si 90 LEI in zonele limitrofe.

Termeni și condiții

Termeni și condiții

WEBSITE-ul www.lemonelline.com, denumit in continuare “www.lemonelline.com”, este administrat de societatea comercială SC LE MONELLINE SRL (denumită în continuare Le Monelline sau «Compania»), cu sediul social în Str Diminetii nr 9 ap 2, Dumbravița, Timiș, având CUI RO40214496, RO ONRC. J35/4205/2018 și având număr de ordine in Registrul Comertului J35/71/2018 din data de 15.01.2018.

Navigarea pe SITE-ul “www.lemonelline.com” urmată de plasarea unei COMENZI echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea DOCUMENTULUI Termeni și Condiții de Utilizare de către orice CLIENT.

Le Monelline își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment CONȚINUTUL acestui SITE, precum și Termenii și Condițiile de Utilizare, notificând CLIENTUL prin afișarea pe SITE a ultimei actualizări. Orice modificări care afectează într-o măsură semnificativă CLIENTUL în relație cu Le Monelline sau eventuale modificări aduse activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal ale CLIENTULUI, pot fi notificate acestuia sub forma unui e-mail, SMS sau mesaj afișat pe website, in măsura în care acesta din urma a fost de acord cu această modalitate de informare.

Prezentul DOCUMENT Termeni și Condiții se aplică COMENZILOR efectuate exclusiv prin intermediul SITE-ului www.lemonelline.com, astfel cum acestea sunt publicate la acel moment pe SITE.

1.Definiții

CONȚINUT are următoarea definiție reprezentând:

toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic (laptop, tabletă, smartphone);

conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către Le Monelline prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al Le Monelline UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

informații legate de produsele, SERVICIILE și/sau tarifele practicate de Le Monelline într-o anumită perioadă;

informații legate de produsele, SERVICIILE și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Le Monelline are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

date referitoare la compania Le Monelline, sau alte date privilegiate ale acesteia.

CONT - ansamblu de informații solicitate de Le Monelline, accesate printr-o adresa de e-mail și o parolă, care permit CLIENTULUI accesul la produsele disponibile pe SITE, plasarea COMENZII/COMENZILOR și care conține informații despre CLIENT și despre istoricul comenzilor plasate de acesta în SITE (comenzi, facturi fiscale emise, etc.).

CLIENT - persoană fizică sau persoană juridică care a plasat cel puțin o comandă pe SITE, indiferent că are un cont înregistrat pe SITE sau plasează o comandă fără a-și crea un cont (ca «Vizitator» sau «Guest»).

CAMPANIE - acțiunea de a expune în scop comercial, exclusiv în mod electronic și doar prin intermediul SITE-ului și a paginilor de Facebook și Instagram a Companiei sau a paginii din alte rețele de socializare, un număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Le Monelline.

CONTRACT LA DISTANȚĂ - conform legii, reprezintă orice contract încheiat între Le Monelline și CLIENT fără prezența fizică simultană a celor două părți, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță.

COMANDA - reprezintă un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Le Monelline în calitate de V NZĂTOR și CLIENT prin care acesta din urmă își exprimă intenția de a achiziționa anumite PRODUSE și/sau SERVICII aferente, efectuând plata acestora.

CONFIRMAREA COMENZII - reprezintă un e-mail automat primit de către CLIENTUL care a plasat o comandă pe SITE, și care conține detaliile comenzii plasate cu privire la caracteristicile produsului(lor) comandat(e) și a prețului rămas de achitat în funcție de modalitatea de plată aleasă de CLIENT. Transmiterea e-mailului de confirmare a COMENZII reprezintă din punct de vedere legal, momentul încheierii contractului între Le Monelline și CLIENT și respectiv acceptarea comenzii de către Le Monelline.

COȘ DE CUMPĂRĂTURI – secțiune din CONT care permite UTILIZATORULUI/CLIENTULUI să adauge produse pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care produsele nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin plasarea COMENZII, UTILIZATORUL/CLIENTUL poate să beneficieze dacă este cazul, de serviciul oferit de către Le Monelline de urmărire a produselor prin primirea de COMUNICĂRI COMERCIALE (alerte) din partea acesteia.

DOCUMENT prezentele Termeni Și Condiții De Utilizare

NEWSLETTER/ALERTA (COMUNICĂRI COMERCIALE) mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS), asupra produselor, SERVICIILOR și/sau promoțiilor desfășurate de către Le Monelline într-o anumită perioadă.

WEBSITE/SITE reprezinta SITE-ul localizat la adresa www.lemonelline.com.

2.General

2.1. Prin folosirea SITEULUI/CONTINUTULUI/SERVICIULUI, UTILIZATORUL sau CLIENTUL este responsabil pentru consecințele care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, UTILIZATORUL sau CLIENTUL răspunde pentru orice daună materială, intelectuală, electronică sau de orice altă natură produsă SITEULUI, CONTINUTULUI, SERVICIULUI, Le Monelline sau oricărui terț cu care Le Monelline are încheiat un contract valabil, în conformitate cu legislația în vigoare.

2.2. În cazul în care UTILIZATORUL sau CLIENTUL nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revoca acceptul acordat pentru prezentul DOCUMENT care reglementează cadrul activității comerciale a Le Monelline în relație cu acesta:

2.2.1. UTILIZATORUL sau CLIENTUL are dreptul de a transmite o solicitare scrisă, informand Le Monelline ca nu este de acord cu: accesul la SITE/CONȚINUT/SERVICIU, alte servicii sau produse oferite de Le Monelline prin intermediul SITE-ului, primirea newslettere-lor/alertelor de orice fel si/sau comunicarilor din partea Le Monelline de orice natura (poșta electronică, apel telefonic, SMS etc). Le Monelline va răspunde CLIENTULUI în cel mai scurt termen posibil, dar în cel mult o luna de la data primirii solicitării, în funcție de solicitarea transmisă, complexitatea acesteia și posibilitatea legală de a o realiza, în acord cu CLIENTUL.

2.3. CLIENTUL poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau de a accepta DOCUMENTUL, în formă disponibilă în acel moment.

2.4. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 2.3, CLIENTUL poate contacta Le Monelline, sau poate sa foloseasca legăturile din CONȚINUTUL accesat pe SITE-ul Le Monelline destinate acestui scop.

2.5. Acest SITE este adresat UTILIZATORILOR persoane fizice care au împlinit cel puțin 16 ani și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către Le Monelline, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării.

2.6. La aceasta dată, posibilitatea de a comanda online este disponibilă numai persoanelor cu domiciliul în Timișoara sau în zonele de livrare expres indicate pe SITE pentru livrare.

2.7. Devenind CLIENT, Le Monelline va considera că persoana întrunește condițiile sus-menționate. CLIENTUL are dreptul de a interveni oricând pentru a informa compania cu privire la actualizarea acestor condiții în cazul în care apar modificări.

3.CONȚINUT

3.1. CONȚINUTUL, astfel cum este definit mai sus, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau CONȚINUT multimedia prezentate pe SITE, sunt proprietatea exclusivă a Le Monelline sau a administratorului acestuia, fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

3.2. UTILIZATORULUI, CLIENTULUI sau a altui tert interesat nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terte parti, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui CONȚINUT în orice alt context decât cel original intenționat de Le Monelline, includerea oricărui CONȚINUT în afara SITE-ului, îndepărtarea însemnelor care reprezintă dreptul de autor al Le Monelline asupra CONȚINUTULUI precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea CONȚINUTULUI, în lipsa acordului exprimat în mod expres de către Le Monelline sau de către administratorul acestuia.

3.3. Orice CONȚINUT la care UTILIZATORUL sau CLIENTUL are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidența prevederilor prezentului DOCUMENT, în cazul în care CONȚINUTUL nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Le Monelline și CLIENT care poate deroga în tot sau în parte de la prevederile prezentului DOCUMENT și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Le Monelline cu referire la acel CONȚINUT.

3.4. CLIENTUL poate copia, transfera și/sau utiliza CONȚINUT numai în scopuri personale sau non-comerciale, precum și în relație directă cu Le Monelline, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile DOCUMENTULUI și cu legislația în materie și numai cu acordul scris prealabil al Le Monelline. Le Monelline nu este responsabilă pentru modalitatea în care CLIENȚII sau alte terte parti (societăți comerciale, parteneri sau companii media) utilizează CONȚINUTUL fără înștiințarea și acordul prealabil al Le Monelline.

3.5. În cazul în care Le Monelline confera UTILIZATORULUI, CLIENTULUI sau altui terț interesat, dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit CONȚINUT, la care aceștia au sau pot obține acces, dreptul de utilizare vizează numai respectivul CONȚINUT sau părți ale acestuia, atâta timp cât CONȚINUTUL sau părțile acestuia exista și numai în cadrul perioadei definite în acord și în limitele acordului. Existența unui acord de utilizare încheiat în mod expres de către Le Monelline cu un tert, un UTILIZATOR sau CLIENT, nu reprezintă un angajament contractual din partea Le Monelline pentru respectivul tert, UTILIZATOR sau CLIENT care obține acces la CONȚINUT sau la anumite secțiuni ale SITE-ului, în sensului in care Le Monelline are dreptul de a modifica, actualiza sau completa în orice mod și în orice moment SITE-ul sau oricare dintre secțiunile acestuia, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun CONȚINUT transmis către UTILIZATOR, CLIENT sau altui terț interesat, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare a SITE-ului nu constituie o obligatie contractuala din partea Le Monelline și/sau al unui angajat al acesteia din urmă care a mijlocit transferul de CONȚINUT (dacă este cazul).

3.7. Este interzisă orice utilizare a CONȚINUTULUI SITE-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul DOCUMENT sau de acordul de utilizare câte îl însoțește, în cazul în care acesta există. Încălcarea prezentei secțiuni, conferă dreptul Le Monelline de a întreprinde măsurile legale care se impun împotriva utilizării nepermise a CONȚINUTULUI SITE-ului, în vederea reparării potențialelor prejudicii materiale și de imagine aduse Companiei Le Monelline.

3.8. Postarea de către UTILIZATOR, CLIENT sau altă parte interesată pe SITE sau pe paginile rețelelor de socializare ale Le Monelline, nu constituie o derogare a companiei de la un drept asupra sau în legătură cu SITE-ul. În afara celor acordate În mod expres În prezentul document, nicio parte nu dobandeste niciun drept, titlu sau interes asupra sau în legătură cu SITE-ul.

3.9. Toate programele software utilizate în acest SITE, CONȚINUTUL și elaborarea acestor softuri precum și softul în totalitate, sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Orice alta utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, republicarea, transmiterea, afișarea sau executarea CONȚINUTULUI acestui SITE nu este permisă fără obținerea consimțământului prealabil scris al Le Monelline și/sau a administratorului acestuia.

3.10. Cu excepția unor prevederi contrare, SITE-ul, inclusiv tot CONȚINUTUL acestuia cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, clipurile audio, precum si alte aspecte legate de SITE și respectiv de CONȚINUT, sunt protejate de normele privind drepturile de autor și de alte legi aflate în vigoare la nivel național sau European din domeniul proprietății intelectuale și reprezintă proprietatea Le Monelline și a administratorului de drept al acestuia.

3.11. CONȚINUTUL poate fi modificat oricând de către Le Monelline, imaginile foto, design-ul, textul, grafica, logo-urile, clipurile audio precum și alte aspecte legate de SITE și respectiv de CONȚINUT având caracter de sugestie de prezentare.

4.Drepturile de proprietate Intelectuală

4.1. CONȚINUTUL SITE-ului, respectiv imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci înregistrare, este in totalitate proprietatea Le Monelline și a furnizorilor autorizați ai acestuia ale căror informații pot fi postate pe SITE sau pe paginile companiei din rețelele de socializare, în conformitate cu Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fără acordul Le Monelline a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

4.2. Le Monelline poate oferi UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit CONȚINUT al SITE-ului. Acest acord se aplică strict pentru CONTINUTUL definit, pentru o perioadă stabilită în acord și numai pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestui CONȚINUT, fără a putea utiliza secțiuni diferite ale SITE-ului. Utilizarea pe SITE a oricarui nume de marca inregistrata nu constituie reclama pentru compania respectivă cu excepția cazului in care scopul respectivului CONȚINUT a fost acela de promovare.

5.Contact

5.1. Le Monelline publică pe SITE, datele sale de identificare și contact actualizate, spre informarea UTILIZATORILOR sau a CLIENȚILOR.

5.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al link-urilor existente în același scop pe SITE, UTILIZATORUL sau CLIENTUL își manifestă consimțământul pentru a fi contactat de Le Monelline prin mijloacele disponibile și pentru care UTILIZATORUL sau CLIENTUL consimte, exclusiv în scopul comercial declarat și în vederea realizării acestui scop, inclusiv prin accesarea mijloacelor electronice, respectiv poșta electronică sau telefon mobil (e-mail, SMS).

5.3. Accesarea SITE-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate Le Monelline se realizează în mod electronic, telefonic, sau prin orice alt mod de comunicare disponibil UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI. Astfel, Le Monelline va contacta CLIENTUL, pentru primirea informațiilor și sau a notificărilor în modalitate electronică si/sau telefonica, incluzand si comunicari prin e-mail, SMS sau prin anunțuri pe SITE, pentru executarea contractului la care CLIENTUL este parte sau pentru a răspunde unei solicitări legate de un Contract aflat în desfășurare sau încheiat, ori pentru a oferi informații despre o comanda plasată pe website sau în curs de a fi plasată, sau despre intenția de retur notificată de CLIENT sau despre un retur deja realizat.

5.4. Pentru alte scopuri în care Le Monelline utilizează în mod electronic datele de contact ale CLIENTULUI, cum ar fi în scopuri de marketing direct și promoționale, Le Monelline va solicita consimtamantul CLIENTULUI. Pentru mai multe informații puteti accesa Politic de confidențialitate.

5.5. Le Monelline își rezerva dreptul de a nu răspunde solicitărilor de orice natura, care nu au legatura cu produsele/SERVICIILE prezente pe SITE sau cu un contract încheiat cu un CLIENT, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, apel telefonic, SMS, etc). Constituie o excepție de la anteriorul paragraf solicitările în legătură cu activitățile de prelucrare a datelor personale de către companie, astfel cum este prevăzut în cadrul Politicii de confidentialitate existentă pe SITE.

6.Newslettere și alerte

6.1. În momentul în care UTILIZATORUL își creează un CONT pe SITE sau accesează SERVICIILE sau produsele Le Monelline prin intermediul SITE-ului fără a se înregistra prin crearea unui CONT, vom solicita exprimarea consimtamantului prealabil cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Le Monelline, transmise prin poștă electronică (e-mail, SMS) și/sau prin apel telefonic. Opțiunea cu privire la acordul emis de către CLIENT poate fi modificata în orice moment, cu respectarea prevederilor art. 6.3.

6.2. Datele preluate de la CLIENT, în scopul expedierii newsletterelor și/sau alertelor, pot fi folosite de către Le Monelline în limitele Politicii de confidentialitate și a acordului prealabil exprimat de către CLIENT.

6.3. Renuntarea la primirea newsletterelor și/sau alertelor de catre dumneavoastră se poate exprima în orice moment prin:

6.3.1. Folosirea legăturii special destinate din cadrul CONȚINUTULUI oricaror newslettere și/sau alerte primite sau apelând numărul de telefon 0744 104 846.

6.3.2. Folosirea opțiunilor disponibile în CONTUL de CLIENT, pentru modificarea acceptului sau primirii de newslettere și/sau alerte;

6.3.3. Contactarea Le Monelline, utilizând instrumentele disponibile pe SITE la secțiunea “Contact”, fără nicio obligație ulterioară a vreunei parti fata de cealalta.

6.4. Renuntarea la primirea newsletterelor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul acordat în general pentru prevederile prezentului DOCUMENT sau a celorlalte Politici aplicabile.

6.5. Le Monelline își rezervă dreptul de a selecționa CLIENTUL care și-a exprimat anterior acordul de a primi newsletter si/sau alerte în vederea trimiterii acestor comunicari comerciale, cât și dreptul de a elimina justificat din baza sa de date orice CLIENT. În acest caz, CLIENTUL se poate adresa Le Monelline pentru a primi justificarile necesare în legătură cu orice decizie și/sau acțiune întreprinsă în sensul prezentului articol sau va primi o informare cu privire la măsurile întreprinse de Le Monelline și motivatia acestora.

6.6. Le Monelline poate să includă în newslettere și/sau alertele transmise CLIENTULUI, material publicitar sub forma de CONȚINUT care sa facă referire la vreun tert care se afla într-o relație de parteneriat cu Le Monelline la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.

7.Politica de confidențialitate

Prin utilizarea SITE-ului, considerăm ca ați citit cu atenție Politica de Confidentialitate a Le Monelline în care vă informăm cu privire la condițiile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal prin intermediul SITE-ului www.lemonelline.com, vi se va solicita în mod expres să acceptați aceasta politică.

Pentru vizualizarea Politicii de Confidențialitate a Le Monelline apăsați aici.

8.Politică de vânzare online

8.1. Accesul la SERVICIU

8.1.1. Accesul la SERVICIU este permis oricarui UTILIZATOR care deține un cont activ, își creează un Cont sau care optează pentru plasarea unei COMENZI fără a-si crea un CONT.

8.1.2. Pentru a i se permite accesul la SERVICIU, UTILIZATORUL va trebui să accepte prevederile prezentului DOCUMENT.

8.1.3. Le Monelline își rezervă dreptul de a restricționa sau exclude accesul UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI la WEBSITE, la SERVICIILE aferente și/sau dacă este cazul, la unele dintre modalitățile de plată acceptate, precum și de a șterge sau restricționa CONTUL acestuia în limitele legii, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității acestuia pe SITE, accesul și existența CONTULUI CLIENTULUI ar putea prejudicia sau prejudiciază în vreun fel Le Monelline sau CLIENȚII acesteia (spre exemplu cazul în care un CLIENT refuză de minim 3 ori sau nu preia în mod nejustificat COMANDA la livrare, atrage după sine restricționarea CLIENTULUI de a comanda produse direct de pe WEBSITE, telefonic sau prin orice mijloc pus la dispoziție de către Le Monelline la un moment dat). În orice caz, orice acțiune de restrictionare sau excludere a unui CLIENT se va efectua cu respectarea prevederilor art. 6.5.

8.1.4. Un CLIENT poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui CONT între mai mulți CLIENȚI.

8.1.5. În situația în care Le Monelline constată neregularități și/sau încălcările de orice fel ale prevederilor din prezentul capitol, care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității Companiei, Le Monelline își rezervă dreptul la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau exclude accesul CLIENTULUI la CONTINUT sau SERVICIU, cu respectarea prevederilor art. 6.5 cu privire la notificarea CLIENTULUI.

8.2. Modalități de plată

Pentru achiziționarea produselor existente pe WEBSITE-ul Le Monelline, punem la dispoziția clienților noștri următoarele Modalități de plată:

a) Plată în numerar (cash) către șoferul care livrează produsele comandate;

b) Cu cardul utilizând terminalul POS mobil prezentat de șoferul care realizeaza livrarea produselor comandate. POS-ul mobil este conectat la banca INTESA SAN PAULO S.A. sau un subcontractor al acesteia

c) Plata în numerar (cash) ori plată cu cardul, la ridicarea personală a produselor comandate de la sediul Le Monelline.

d) Plată cu cardul utilizând portalul de plată din WEBSITE-UL Le Monelline, unde acesta este conectat la platfoma de procesare a plăților STRIPE.

Produse și servicii

8.3.1. Le Monelline poate publica pe WEBSITE informatii despre produse, SERVICII și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Le Monelline are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă.

8.3.2. CLIENTUL poate efectua comenzi de produse comercializate pe SITE la un moment dat, accesând următoarele mijloace de comunicare puse la dispoziție de Le Monelline:

a) Comenzi online prin adăugarea produselor în coșul de cumpărături și urmând procesul de plasare al comenzii finalizat prin selectarea opțiunii de plată și respectiv primirea e-mailului automat de confirmare al plasării comenzii;

b) Comenzi telefonice prin apelarea numărului de telefon mobil +40 744 104 846, (apel cu tarif normal).

8.3.3. CLIENTUL poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat pe WEBSITE, prin adăugarea produsului/produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuand plata prin una din modalitățile de plata indicate expres. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine prepararea de către Le Monelline a produsului respectiv și pregătirea comenzii pentru livrare, sau livrarea efectivă a produsului introdus în coșul de cumpărături. În cazul în care produsul adăugat în coșul de cumpărături nu este achiziționat în termen de 1 ora (60 minute), produsul va fi anulat urmând a vă anunța în momentul în care accesați coșul de cumparaturi despre noul status al produsului selectat.

8.3.4. Tarifele afișate pe SITE reprezintă prețul produsului afișat. La prețul acestuia se va adăuga costul livrării precum și alte produse pentru care CLIENTUL optează în completare.

8.3.5. Prețurile vor fi afișate în moneda națională LEI, iar moneda de referință pentru calculul, plată si facturarea produselor comandate, va fi moneda locală LEU.

8.3.6. În eventualitatea în care o comanda plasată este achitată folosind un card în moneda EUR sau o alta moneda internațională, banca emitentă a cardului dumneavoastră poate opera conversia în lei a sumei achitate pentru produsele achizitionate de pe WEBSITE, existând posibilitatea ca banca dumneavoastra să perceapă un comision de schimb valutar. Astfel, vă revine obligația de a va informa cu privire la existența unui astfel de comision înainte de a plasa o comanda pe WEBSITE. Le Monelline nu este răspunzătoare pentru lipsa de informare a CLIENȚILOR săi. Pentru clarificare, în cazul plăților utilizând un card de debit sau de credit care nu este emis de către o bancă din România, Le Monelline nu este/nu poate fi ținută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de CLIENT, incluzând, dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda LEU. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai CLIENTUL.

8.3.7. Facturarea produselor achizitionate se face exclusiv în LEI. În cazul în care plata se efectuează cu un card bancar, ulterior plății prin utilizarea POS-ului pus la dispoziție de Le Monelline va debita contul curent al CLIENTULUI cu sumele reprezentând contravaloarea produselor comandate.

8.3.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor si/sau SERVICIILOR disponibile pe SITE, pe paginile de Facebook sau Instagram ale Companiei (imagini statice/bannere de campanie/imagini dinamice/prezentari multimedia) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Le Monelline, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

8.3.9. În prezentarea produselor, Le Monelline își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii/etc.) care pot sa nu fie incluse în costurile produselor respective și care pot să nu fie livrate împreună cu produsele comandate.

9.Plasarea Comenzii

9.4.1. Prin finalizarea comenzii CLIENTUL consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită in cadrul acestui document și comanda emisă.

9.4.2. Prin finalizarea comenzii CLIENTUL consimte ca Le Monelline îl poate contacta, prin orice mijloc disponibil/agreat de către părți și prevăzut în cadrul prezentului Document, în orice situație în care este necesară contactarea CLIENTULUI.

9.4.3. Le Monelline poate denunța unilateral comanda efectuată de către CLIENT, în urma unei notificării prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealalta sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

9.4.3.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului CLIENTULUI, a Tranzacției, în cazul optării pentru a plăți utilizând un card bancar emis pe teritoriul României sau în afara țării;

9.4.3.2. datele furnizate de către CLIENT, pe WEBSITE sunt incomplete sau incorecte, conducând la imposibilitatea procesării sau livrării comenzii;

9.4.3.3. activitatea CLIENTULUI pe WEBSITE poate și/sau produce daune de orice natură, sau prejudiciază în orice fel Le Monelline și/sau partenerii acestuia;

9.4.3.4 livrarea eșuată a comenzii plasate.

9.4.4. În cazul în care un CLIENT își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe WEBSITE sau notificând Le Monelline cu privire la noile date de contact, COMANDA aflată în derulare existentă la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către CLIENT înainte de momentul efectuării modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact datele existente înainte de modificarea acestora. Datele de contact actualizate vor fi modificate pentru noua COMANDĂ plasată de către CLIENT.

9.4.5. Le Monelline depune toate eforturile necesare în vederea acordării unor informații corecte cu privire la prețul, ingredientele și alergenii care intră în compoziția produselor afișate pentru comercializare pe WEBSITE. Totuși, în mediul digital, erorile de sistem pot sa apară în orice moment, fără a fi generate de Le Monelline și nu pot fi întotdeauna controlate de companie. Erorile de sistem pot să afecteze buna funcționare a WEBSITE-ului, aducând modificări prețurilor sau caracteristicilor produselor, care pot sa fie afișate eronat. În cazul înregistrării unei comenzi avand un preț derizoriu față de prețul real al produsului respectiv, Le Monelline are dreptul de a nu onora comanda respectivă (dacă livrarea nu a fost realizata), pe care o va anula, cu informarea ulterioară a CLIENTULUI. Astfel, Le Monelline nu poate fi trasă la răspundere pentru erorile de sistem care nu sunt generate de acțiunile sale, solicitând astfel CLIENȚILOR săi abordarea unei conduite de bună credință, înțelegere și cooperare cu și față de Le Monelline.

10. Returnarea produselor și anularea comenzii

10.1. Ca regulă, CLIENTUL nu poate să anuleze o comandă aflată în curs de livrare, sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea acesteia.

10.2. În cazul în care la momentul livrării CLIENTUL constată că produsele comandate nu corespund din punct de vedere calitativ, sau dacă au fost livrate alte produse decat cele comandate, CLIENTUL are dreptul de a contacta Le Monelline prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție pentru a informa cu privire la returul produselor și a stabili condițiile unei noi comenzi sau de returnare a sumelor achitate dacă este cazul. Rambursarea sumelor achitate pentru produsele necorespunzătoare va fi realizata în termen de maxim 14 (șapte) zile lucrătoare de la data notificării primite din partea CLIENTULUI.

10.3. În cazul în care un produs livrat nu corespunde comenzii plasate, CLIENTUL are dreptul să accepte sau să refuze produsul respectiv, sau poate să solicite înlocuirea acestui produs neconform ori rambursarea costului produsului/produselor neacceptate.

10.4. În cazul în care Le Monelline nu poate onora integral o COMANDĂ plasată de un CLIENT pe website, Le Monelline va informa CLIENTUL înainte de livrarea COMENZII, iar în măsura în care acesta din urmă optează pentru menținerea acesteia în condițiile comunicate de Le Monelline CLIENTUL va achita costul aferent produselor efectiv livrate.

10.5. Rambursarea sumei achitate pentru COMANDĂ, va fi realizată prin același mijloc de plata utilizat de CLIENT pentru plasarea COMENZII. Astfel, dacă un CLIENT a achitat utilizând un card, Le Monelline va vira suma în contul IBAN corect indicat de CLIENT. Dacă CLIENTUL a achitat suma cash la livrare sau direct la sediul Le Monelline, atunci rambursarea sumei va fi realizată cash.

11. Contract și finalizare

Le Monelline va include în coletul livrat către CLIENT, factura fiscală aferentă produsului/produselor comandat(e). Suplimentar, Le Monelline poate include în COMANDA materiale publicitare pentru a-și promova propriile produse sau campanii (sau ale unor terți parteneri) precum și cadouri destinate fidelizării CLIENȚILOR.

12. Transport

• 12.6.1. Livrarea către CLIENT a produselor/SERVICIILOR achizitionate, este efectuată de regula prin intermediul șoferului Le Monelline.

• 12.6.2. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul plasării COMENZII și nu poate depăși 24 de ore. Termenul de livrare poate fi modificat din motive independente de voința Le Monelline.

• 12.6.3. Le Monelline livrează COMANDA la adresa specificată de CLIENT. În cazul În care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi modul de acces la adresa de livrare sau puncte de reper sau ora de livrare dorită, vă rugăm să introduceți în căsuța de observații aceste lucruri înainte de finalizarea COMENZII.

• 12.6.4. Toate produsele comercializate pe www.lemonelline.com sunt livrate în Timișoara, precum și în zonele de livrare din proximitatea orașului Timișoara, astfel cum sunt indicate în secțiunea «Zone de livrare» disponibila pe WEBSITE la urmatorul link : http://www.Pulcinella.ro/about-us.

• 12.6.5. Costurile de livrare sunt suportate de către CLIENT indiferent de valoarea totală a COMENZII, cu excepția cazurilor în care costurile livrării sunt suportate de către Le Monelline în cadrul unei promoții sau a unei campanii de fidelizare sau promovare.

13. Campaniile promoționale

13.1. Promoțiile desfășurate pe WEBSITE-ul www.lemonelline.com nu se cumulează între ele, se aplică reducerea cea mai mare. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe WEBSITE, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție. De asemenea, în cazul existenței unui voucher procentual, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții. Anumite campanii promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective.

13.2. Le Monelline stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează, acestea fiind publicate exclusiv pe WEBSITE. Promoțiile sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afișate pe WEBSITE, în perioada de valabilitate clar menționată și în limita stocului disponibil.

13.3. Întreruperea campaniei promoționale

În cazul unei campanii promoționale organizate de Le Monelline, acesta în calitate de organizator, își rezerva dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricand pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin afișare pe WEBSITE. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța participantii despre aceste modificări.

14. Fraudă

14.1. Le Monelline nu solicită UTILIZATORULUI sau CLEINTULUI prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS, etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

14.2. UTILIZATORUL sau CLIENTUL își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice tert, a datelor sale confidentiale.

14.3. Le Monelline declină orice responsabilitate, în situația în care UTILIZATORUL sau CLIENTUL este prejudiciat sub orice forma de către un terț care pretinde ca este reprezentant al Le Monelline sau ca reprezintă interesele acesteia din urmă.

14.4. UTILIZATORUL sau CLIENTUL va informa Le Monelline asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

14.5. Le Monelline nu promovează SPAM-ul. Orice CLIENT care a furnizat explicit adresa sa de email pe WEBSITE poate opta pentru dezactivarea Contului de CLIENT aferent acestei adrese de e-mail, cu îndeplinirea condițiilor menționate la art. 6.3. din prezentul Document.

14.6. Comunicările realizate de către Le Monelline prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legaturi către acestea, la data transmiterii CONTINUTULUI.

14.7. Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativă de fraudare a SITEULUI/CONTINUTULUI și/sau al Le Monelline, aceasta din urma rezervându-și dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat sa, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

14.7.1. Accesarea datelor de orice tip ale altui CLIENT prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda;

14.7.2. Alterarea sau modificarea CONTINUTULUI SITEULUI sau oricarei corespondențe expediate prin orice modalitate de către Le Monelline către CLIENT;

14.7.3. Afectarea performanțelor serverului/serverelor pe care rulează WEBSITEUL;

14.7.4. Accesarea sau divulgarea oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, CONȚINUTULUI expediat prin orice mijloc de către Le Monelline către CLIENT atunci când acesta nu este destinatarul legitim al CONTINUTULUI.

15. Limitare de responsabilitate

15.1. Le Monelline nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în fața niciunui CLIENT care utilizează WEBSITE-UL sau CONȚINUTUL, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termenii și Condițiile de Utilizare și a Politicilor publicate în cadrul website-ului, cu excepția situațiilor în care Le Monelline încalcă legislația în vigoare.

15.2. În cazul în care un CLIENT consideră că un CONȚINUT expediat prin orice mijloc de către Le Monelline violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze pentru detalii Le Monelline, conform detaliilor de contact, astfel încât aceasta din urma să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

15.3. Le Monelline nu garantează UTILIZATORULUI accesul la WEBSITE sau la SERVICIU, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe WEBSITE, și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial si/sau integral CONȚINUTUL, de a reproduce parțial sau integral CONȚINUTUL, de a copia, sau de a exploata orice CONȚINUT in orice alta manieră, sau de a transfera vreunui terț orice CONTINUT asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Le Monelline.

15.4. Le Monelline nu răspunde de CONȚINUTUL, calitatea sau natura altor WEBSITE-uri la care se ajunge prin legături din CONȚINUT, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele SITE-uri, răspunderea o poarta integral proprietarii acestora.

15.5. Le Monelline este exonerat de orice vină in cazul utilizării SITE-ULUI si/sau al CONȚINUTULUI transmis către UTILIZATOR sau CLIENT, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul SITEULUI, e-mail-ului sau al unui angajat al Le Monelline, atunci când această utilizare a CONȚINUTULUI poate sau produce pagube de orice natură UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de CONȚINUT.

15.6. Le Monelline nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca:

15.6.1. SERVICIUL va fi potrivit cerințelor CLIENTULUI;

15.6.2. SERVICIUL va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;

15.6.3. Dacă este cazul, produsele/serviciile obținute gratis sau contra-cost prin intermediul SITE-ului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor CLIENTULUI,

15.6.4. WEBSITE-UL sau orice SERVICIU aferent oferit în mediul online, va fi lipsit de erori generate de sistemele informatice utilizate de Le Monelline sau de erori de funcționare ale rețelei de internet ori alte erori de funcționare izvorâte din relația contractuală pe care compania o are cu diverși parteneri (furnizor de energie electrică, furnizor al rețelei de internet, etc.).

15.7. Materialele de promovare (incluzand dar nelimitandu-se la banner-ele de produs), utilizate pentru prezentarea produselor, a campaniilor sau a promoțiilor organizate de Le Monelline pe SITE si/sau pe paginile de Facebook sau Instagram ale Companiei, au caracter exclusiv de promovare a brandurilor, fără ca utilizarea bannere-lor a fi interpretată ca fiind o obligație asumată de Le Monelline de a comercializa produsele afișate, sau alte produse sau elemente de design ce apar sau pot să apară în cadrul acestora. Astfel, numai produsele prezentate pe SITE, având indicat prețul de vanzare și descrierea acestora servesc scopurilor comerciale ale Companiei fiind astfel disponibile pentru vânzare.

16. Forța majoră și cazul fortuit

16.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una dintre părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen si/sau în mod corespunzator, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi revin în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

16.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invoca evenimentul mai sus menționat, va aduce la cunoștință celeilalte, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice măsuri care-i stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

16.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invoca evenimentul mai sus menționat este exonerată de la aceasta obligație numai in cazul in care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

16.4. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 3 zile de la data producerii evenimentului.

17. Litigii

17.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc SITEULUI si/sau al oricarui CONTINUT trimis de către Le Monelline UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI prin accesare si/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cu prevederile din Termeni și Condiții de Utilizare.

17.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termeni și Condiții care ar putea sa apară între UTILIZATOR, sau CLIENT si Le Monelline se va rezolva pe cale amiabilă, părțile depunând toate diligențele necesare în acest sens.

17.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între UTILIZATOR sau CLIENT si Le Monelline sau partenerii sai, se va rezolva pe cale amiabilă. Daca aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de catre un mediator autorizat agreat de ambele părți aflate in dispută, iar in cazul în care medierea nu rezolvă/soluționează disputa, litigiul va fi deferit instanțelor competente de la sediul Le Monelline, în conformitate cu legile romane in vigoare.

17.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

17.5. Prezentul document a fost redactat si va fi interpretat in conformitate cu legislația română.

18. Dispoziții finale

18.1. Le Monelline își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale SITEULUI/structurii acestuia/SERVICIULUI precum și orice CONTINUT fără notificare prealabilă a MEMBRULUI SAU CLIENTULUI

18.2. In limita prevederilor Termeni si Condiții de Utilizare, Le Monelline nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe SITE din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setari, etc., care nu sunt făcute de către administratorul SITE-ULUI.

18.3. Le Monelline își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/sau legături pe oricare pagina a SITE-ului, cu respectarea legislației in vigoare.

19. Feedback

19.1. In cazul în care există întrebări sau sugestii in legătură cu Le Monelline, vă rugăm sa ne contactați la numărul de telefon 0744 104 846, (apel cu tarif normal, in cadrul programului Luni – Vineri între orele 11.00 – 23.00, Sâmbătă între orele 11.00 – 23.00 si Duminică între orele 11.00 – 21.00, sau prin email la adresa office@lemonelline.com.

19.2. Orice observații, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informatii despre sau referitoare la SITE-UL sau activitatea companiei Le Monelline, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor deveni și rămâne proprietatea SC. Le Monelline S.R.L., de la data transmiterii acestora către Le Monelline, pe orice cale de comunicare.